Welkom!

Nieuwenhuyzen Advies

Zoals dynamiek de zee en duin typeert, zo kan ook onze omgeving getypeerd worden. Dynamiek is nooit ver weg, zowel in de ontwikkeling van personen als organisaties. Dynamiek die nodig is om de toekomst vorm te geven èn te duiden.

Jongeren hebben de toekomst. Daarbij is onderwijs een onmisbare schakel: jongeren helpen te ontwikkelen in keuzes naar de toekomst. Ook het onderwijs aan jongeren kenmerkt zich net als zee en duin door dynamiek. De omgeving verandert door andere regelgeving, door scherpere maatschappelijke verwachtingen of mogelijk het wegvallen van mensen in uw organisatie, kortom er ontstaat een andere behoefte die dynamiek in uw organisatie brengt. Nieuwenhuyzen Advies wil samen met u, naast u en voor u daaraan dienstbaar zijn.

Uw vragen dienen daarbij als mijn uitgangspunt. Samen met u zullen we deze vragen aanscherpen om tot een duidelijke vraagstelling/opdracht te komen. Het verschil maken in uw organisatie, waarbij passie, betrokkenheid en prestatie centraal staan, is datgene waar ik voor wil gaan.

Op deze website kunt u meer informatie vinden over wie ik ben, wat ik doe als interim-manager of adviseur en hoe ik dat doe.

Graag ontmoet ik u om samen uw vraag scherp te krijgen en naar oplossingen te zoeken.

Kees Nieuwenhuyzen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.