Over mij

Wie is Kees Nieuwenhuyzen

Na de middelbare school volgde hij de pedagogische academie voor het basisonderwijs in Gouda. Na een aantal jaar basisonderwijs heeft hij de overstap gemaakt naar het voortgezet onderwijs als muziekdocent. Daarbij studeerde hij in deeltijd schoolmuziek. Na een aantal jaar heeft Kees de stap naar het bedrijfsleven gezet en als applicatieontwikkelaar/projectmanager ervaring opgedaan.

Zijn eerste managementervaring was als locatiemanager MBO van het Hoornbeeck College in Goes. Daarna heeft hij de overstap gemaakt naar ROC Zeeland als directeur van het onderwijscluster ICT en Elektrotechniek. In deze organisatie heeft hij de transitie/fusie van ROC Zeeland en ROC Westerschelde naar Scalda meegemaakt. Tevens heeft hij intensief met collega’s samengewerkt om een nieuw onderwijsconcept in het College voor Techniek en Design gestalte te geven.

In deze periode is hij afgestudeerd als Executive Master of Management in Education bij TIAS (MSc), onderdeel van Tilburg University.

Als regiodirecteur van AOC Edudelta College Goes heeft hij tot eind schooljaar 2016-2017 gewerkt aan de opdracht om de kwaliteit van het onderwijs voor zowel vmbo als mbo op orde te brengen. Met resultaat: de kwaliteit van zowel het vmbo als mbo zijn op orde gebracht.

Je kunt Kees typeren als iemand die de nuance en het perspectief zoekt.¬† Mensgericht en tegelijkertijd ook nuchter. Als een open, gedreven en ondernemende persoon weet hij mensen aan zich te binden. Door strategische doelen te verbinden met de realistische werkelijkheid van elke dag op de werkvloer zoekt hij de uitdaging om doel- en resultaatgericht te werken en daarmee een opdracht te verwezenlijken. Met humor en een transparante manier van leiding geven en communicatie wekt hij vertrouwen bij collega’s en externe samenwerkingspartners.¬†Private en publieke klanten willen de betrokkenheid van Kees bij hun organisaties en projecten vanwege zijn deskundigheid, analytisch vermogen, strategisch-bestuurlijke inzichten en zijn ervaring met zowel lijn-, project- als procesmanagement.

Met Nieuwenhuyzen Advies heeft Kees zijn eigen onderneming gestart, waarbij hij zijn kennis en expertise beschikbaar stelt voor opdrachtgevers.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.