Wat doe ik

Inzetbaarheid en ervaring

Met inmiddels vele jaren ervaring in zowel voortgezet- als mbo onderwijs, zowel in de samenwerking tussen private en publieke instellingen als ook bestuurder/voorzitter van samenwerkingsverband Passend Onderwijs wil ik graag met u meedenken in oplossingen voor uw organisatie. Daarbij kan ik:

  • Snel tot de kern van het probleem door dringen en indien mogelijk snel orde op zaken te stellen
  • Vanuit analyse daadkrachtig werken naar een concrete oplossing of verbeterplan
  • Kennis en ervaring inbrengen met betrekking tot veranderingsprocessen

Wanneer u dat wenst, ben ik in staat om op korte termijn in te springen in uw organisatie, bijvoorbeeld in de functie van bestuur ad interim of als interim directeur, teamleider. Uiteraard is uw vraag de leidraad bij de totstandkoming van de offerte.

Ervaring

Beleidsadviseur Stichting Scholierenvervoer Zeeland

Stichting Scholierenvervoer Zeeland behartigt de belangen van ongeveer 2500 leerlingen uit het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs die afhankelijk zijn van openbaar busvervoer in de regio Zeeland. Als beleidsadviseur ben ik onder verantwoordelijkheid van het bestuur  aan het werk met de voorbereiding, realisatie en uitwerking van het beleid van de Stichting.

Voorzitter bestuur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Oosterschelderegio

Als voorzitter van de coöperatie SPVO Oosterschelderegio in 2017-2018 gewerkt aan in samenwerking met alle partners ingezet op duurzame projecten waarbij vervlechting tussen regulier en speciaal onderwijs tot stand komt: Passend onderwijs optima forma. Een tweede doelstelling betrof het antwoord op de vraag: Hoe geven we met elkaar vorm aan onze beleidsrijke ambities en de wijze waarop monitoring van en verantwoording over de in het ondersteuningsplan opgenomen doelstellingen plaatsvindt? Met alle partners heeft het bestuur in de beantwoording op deze vraag gewerkt aan een set van afspraken om verantwoording op een eenduidige wijze mogelijk te maken.

Examensecretariaat ROC de Leijgraaf

Voor de examenperiode schooljaar 2017-2018 is het proces van examinering zorgvuldig en kwalitatief goed uitgevoerd en geborgd. In de tweede plaats is er ondersteuning verleend in de voorbereiding voor het komende schooljaar 2018-2019 inzake invulling PTA, examenreglement en de kwalitatieve borging van de procesgang rondom toetsing en SE-resultaten. Het derde item betreft de uitwerking, plan van aanpak en borging ten aanzien van schoolexamen en examinering in het kader van het opgestelde verbeterplan.

Adjunct-directeur Norbertus-Gertrudis MAVO

Als interim adjunct-directeur ligt mijn verantwoordelijkheid op het realiseren van een doorgaande leerlijn TL – MBO4 waarbij de focus ligt op techniek. 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.